Klachtenregeling Benjamins&Jens

  • We doen ons best om het maatwerktraject te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.
  • Vind je dat we onze verplichtingen niet zijn nagekomen? Dan kun je een klacht bij ons indienen via info@benjaminsjens.nl. Vermeld in je klacht duidelijk waartegen je bezwaar maakt, op grond waarvan je bezwaar maakt en wat je wilt dat wij daaraan doen.
  • We laten je binnen twee weken weten dat we je klacht ontvangen hebben en in behandeling nemen.
  • We behandelen je klacht strikt vertrouwelijk.
  • We zullen je klacht binnen vier weken afhandelen. Als we onverhoopt meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld om onderzoek te doen, laten we je dat weten. We geven je dan ook een indicatie van de termijn waarop je uitsluitsel kunt verwachten.
  • We zullen je klacht en de manier waarop we die hebben afgehandeld, registreren en bewaren voor de duur van twee jaar.