intervisietitelIntervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om met hen mee te denken over vraagstukken waar zij in het werk tegenaan lopen. Dat betekent aandachtig luisteren,  en gerichte vragen stellen om inzicht in de achterliggende problemen te krijgen en tot de kern door te dringen. Na de analyse volgt dan de oplossingsstrategie.

Intervisie inspireert en motiveert om de aanwezige kennis en ervaring met elkaar te delen en beter te benutten.

Centraal thema:

  • Beroepsgerelateerde situaties

Doel: Leren van en met elkaar over de beroepsinhoud. Het vergroten van deskundigheid en verbeteren van kwaliteit van werk.

Vorm: Interactief met simulatie- en rollenspelen