supervisietitelSupervisie

Supervisie: wat is dat eigenlijk? En: wat kun je ermee? Professionals die hieraan deelnamen, kunnen je vertellen dat supervisie een duidelijke meerwaarde heeft.

Supervisie is altijd gekoppeld aan het werk. Het leeuwendeel werkt met mensen: docenten, maatschappelijk werkers, managers, huisartsen, gemeenteambtenaren. Zij functioneren op het snijvlak tussen de organisatie waarvan ze deel uitmaken, de belangen van hun cliënten/leerlingen/burgers/medewerkers, en hun eigen professionele autonomie. Dat maakt het werk complex, maar ook uitdagend.

Centraal thema:

  • Werk, beroep en persoon.

Doel: Duurzame verbetering van beroepsmatig handelen. burnout preventie, (diepgaande) verandering, deskundigheidsbevordering

Vorm: Supervisie kan individueel en in groepsverband  van maximaal vier personen plaatsvinden