trainingtitelTraining

Vertrekpunt is de bestaande situatie van de deelnemer of het team. Wij bieden trainingen en workshops op maat.

Onze manier van werken is praktijkgericht: ‘leren door doen’ noemen we dat.
Je leert wat jouw houding en gedrag teweegbrengt bij de ander. Communicatie is daarbij de rode draad. Door scherpe observaties, gerichte terugkoppeling (feedback) en opbouwende kritiek in een veilige trainingsomgeving. Samen werken aan zichtbaar resultaat.

Binnen teams werken we groepsgewijs, omdat we geloven dat dit bijzonder effectief werkt. Groepsprocessen maken een ontwikkeling krachtiger. Overleg, herkenning, saamhorigheid en groepsdynamiek geven die extra dimensie. Daarbij, samen leren is plezierig!

Centrale thema’s:

  • Haal meer uit je team
  • Persoonlijke groei en profiel
  • Feedback geven en ontvangen
  • Stressbeheersing en conflicthantering
  • Assertiviteit: grenzen stellen en handhaven
  • Kernkwaliteiten en competentiegericht werken
  • Effectief samenwerken
  • Time management
  • Verantwoordelijkheid nemen en loslaten

Doel: Betere communicatie en effectievere inzet van de aanwezige kwaliteiten voor het beste resultaat.

Vorm: Speloefeningen en praktijkcasuïstiek met terugkoppeling en reflectie.